Vücut Sıvı ve Elektrolitleri Terminolojisi

Vücut Sıvı Ve Elektrolitleri Terminolojisi

   Vücut sıvı ve elektrolitler konusu, vücudumuzdaki sistemlerin fizyolojisini anlatan önemli bir konudur. Vücut sıvıları içerisinde erimiş halde bulunan ve elektrik iletme yeteneğine sahip, madensel tuz çözeltilerine elektrolit denir. Elektrolitler suda eriyip parçalandıktan sonra negatif yüklü anyon(-) ile ve pozitif yüklü katyon (+) iyonlarına ayrışırlar. Elektrolitlerin hücre zarı geçişleri ise aktif taşıma ve ozmos ile gerçekleşir.


Ekstrasellüler Sıvı: Hücre dışı sıvılardır.

İntrasellüler Sıvı: Hücre içi sıvılardır.

Hiponatremi: Plazmadaki sodyum(Na) değeri normal olması gereken değerin aşağısında olmasıdır.

Hipernatremi: Plazmadaki sodyum(Na) değeri normal olması gereken değerin üzerinde olmasıdır.

Hipokalemi: Plazmadaki potasyum düzeyinin azalmasına hipokalemi denir.

Hiperkalemi: Plazmadaki potasyum düzeyinin azalmasına hipokalemi denir.

Hipokalsemi: Kandaki kalsiyum(Ca) değerinin normalin altına düşmesine hipokalsemi denir.

Hiperkalsemi: Kandaki kalsiyum(Ca) değerinin normalin üstüne çıkmasına hipokalsemi denir.

Dikkat: Genellikle Potasyum ve Kalsiyumun artması veya azalması terimleri birbirine karıştırılıyor.

Hipokloromi:  Kandaki klor(cl) değerinin normalin altına düşmesine hipokloromi denir.

Hiperkloromi: Kandaki  klor(cl) değerinin normalin üstüne çıkmasına hiperkloromi denir.

Vücut Sıvı Ve Elektrolitleri Terminolojisi


Sıvı Ve Elektrolitler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • Yetişkin bir insanın vücudundaki su miktarı oranı %70 iken embriyodaki bebeğin vücudundaki su miktarı %95 dir.
  • Hücre içinde bulunan en önemli elektrolitler; potasyum, magnezyum fosfat ve proteindir.
  • Hücre dışında bulunan en önemli elektrolitler sodyum, klor ve bikarbonattır.
  • İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral kalsiyumdur.
  • İz elementleri, 70 kg ağırlığında bir insanda 4 gramın altında bulunan elementlere iz elementleri denir. Vücudumuzda başlıca iz elementleri; magnezyum, demir, çinko, bakır, iyot, kalay, selenyum ve kobalttır.
  • Demirin vücutta kullanılmasında etkin rol oynayan elektrolit bakırdır.
  • Guatr hastalığı iyot eksikliğine bağlı olarak gelişir.
  • Vücudumuza ekzojen kaynaklı su girişi olduğu gibi metabolizma sonucu ile endojen kaynaklı su oluşumu da gerçekleşir.
  • Susama hissiyatı hipotalamus tarafından algılanır ve hipofiz bezi uyarılır.
Kaynakça
  1. ÖZDEN Mehmet, Anatomi ve Fizyoloji Ders Kitabı, Ayrıntı Basımevi, Ankara, 2012

Yorum Gönderme

0 Yorumlar