Sinir Sistemi Nedir, Sinir Sisteminin Görevleri

Sinir Sistemi Nedir, Sinir Sisteminin Görevleri?

       Sinir sistemi, (Systema nervosum) sinir hücreleri ve bunlara destek olan nöroglia hücrelerinden oluşan en karışık sistemdir. Duyu organlarımızdan gelen ileti alır ve bu iletilere uygun cevap oluşturur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için homeostazis dediğimiz iç denge, sinir sistemi ve hormonlar tarafından salgılanır.

     Sinir sistemi iç ve dış ortamdaki değişiklikleri reseptörler aracılığı ile algılar. Reseptörler, sinir hücreleri ile bağlantıları sayesinde ısı, ışık, ses, koku ve mekanik gibi enerji tiplerini sinir hücresinde aksiyon potansiyeline dönüştürür.

Sinir Sisteminin Görevleri

  • Öğrenme, düşünme ve hatırlama gibi mantık faaliyetlerinin işlevini düzenler
  • Omurilik reflekslerin kontrolünü sağlar
  • İç organların faaliyetlerini kontrol eder.
  • Hareketlerin istemli kontrolünü sağlar ve istemli hareketleri başlatır.
Sinir sistemi Periferik sinir sistemi ve Santral sinir sistemi olarak iki ana başlıkta incelenmektedir

Sinir Sistemi Nedir, Sinir Sisteminin Görevleri?

Santral Sinir Sistemi 

    Merkezi sinir sitemi olarak da adlandırılır. Santral sinir sistemi, tüm beyin(encephalon) ve medulla spinalisten oluşur. Bu sistemin yapısında gri ve beyaz cevherden oluşan tabaka bulunmaktadır. Gri katmanda(substantia grisea) sinir hücrelerin gövdeleri; beyaz katmanda(substantia alba) ise uzantıları yer alır. Beyinde gri cevher dışarıda iken, omurilikte içeride; beyinde beyaz cevher içeride iken, omurilikte dışarıda yer alır. 


Tüm Beyin(Encephalon)

    Bir erişkinin beyni 1300-1400 gramdır. Kafatası boşluğunda yer alan beyin, 100 milyar sinir hücresi(nöron) ve trilyonlarca destek hücrelerinden(nöroglia) oluşur. 
Tüm beyin;
  • Beyin sapı
  • Ara beyin
  • Beyincikten oluşur. 
Sinir Sistemi Nedir, Sinir Sisteminin Görevleri?

Periferik Sinir Sistemi

      Periferik sinir sistemi (Çevresel sinir sistemi) 12 çift kafa siniri 31 çift omurilik sinirlerinden oluşur. Periferik sinir sisteminin asıl görevi; merkezi sinir sistemi ile duyu organlar, kaslar, bezler ve organlar arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Organlardan merkezi sinir sistemine mesaj getiren(duyu) ve merkezi sinir siteminden organlara emir ileten sinirlerden oluşur.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar