Yenidoğanda Bilier Atrezi Ameliyatı

Yenidoğanda Bilier Atrezi Ameliyatı

 Bilier(Biliyer) Atrezi Nedir? 

    Bilier atrezi, safra kanallarının yok olmasıyla seyreden klinik tablodur. Yeni doğan bebeklerde veya doğumdan önce anne karnında gelişen safra yollarının tıkanıklığı veya hiç olmaması ile başlayan ciddi ilerleyici hastalıktır. Yağların ve vitaminlerin emilimini sağlayan, karaciğerde üreti-len safranın depolanması ve yoğunlaşmasını sağlayan safra kesesi, depoladığı safranın bir kısmını ince bağırsağın ilk kısmı olan duedonuma ileterek ağız yoluyla alınan besinlerdeki vitamin ve yağların sindiriminde önemli rol oynamaktadır. Bebekte bilier atrazi geliştiğinde en hızlı şekilde tedavi edilmesi gerekir. Bu hastalık ilerleyebildiği için ciddi karaciğer rahatsızlığına neden olmaktadır.
      Bebekler ilk doğumunda normal kilo olarak doğmaktadır. İlk iki hafta kadar dışkıları normal görülür. Fakat daha sonra sarı-beyaz renk karışımı şeklinde görülmeye başlar. Bebekte ilerleyen zamanlarda karın şişliği gelişir. Ultrasonagrafi ile karaciğerin varlığı ve karaciğerin hemen altında bulunan safra kesesinin varlığı kontrol edilir. Karaciğer biyopsisi alınabilir. Açık cerrahi yapılma-dan bebeğin göbek deliğinden laparoskopik olarak kamera gönderilir ve safra kesesi incelenir. Safra yollarının olmadığı kesinleşirse açık cerrahiye geçilir ve cerrahi işleme başlanır. 


Yenidoğanda Bilier Atrezi Ameliyatı

Bilier Atrezi Ameliyatında Kullanılan Cerrahi Aletler

  Bilier atrezi ameliyatı çocuk cerrahisinin yaptığı ameliyat olup yukarıda ameliyat sırasında kullanılan cerrahi aletler verilmiştir. Bunlar
En Üst Sıra Soldan Sağa Doğru
 • Parabeuf Ekartör
 • Allis
 • Babcock
 • Pensetler(Adson,Doku,vs)
 • Satinsky
 • Eğri hemostat
 • Derin Ekartör
Orta Sıra Soldan Sağa Doğru
 • Bistüri Sapları
 • Portegüler (yan yana 3 sıra)
 • Monopolar, bipolar ve ligasure
 • Laparoskopi için optik 
En Alt Sıra Soldan Sağa Doğru
 • Nissan Ve Kelly
 • Mosküto
 • Makas
 • Bağlama pens
 • Çamaşır Pensi
 • Boyama Pensi
 • Tas(Batikon ve serum)

Bilier Atrezi Ameliyatı Aşamaları

      Ameliyata başlamadan önce hastaya genel anestezi yapılarak entübe edilir. Daha sonra cerrahi masa hazırlanır ve steril örtünme gerçekleşir. Bebekte bilier atreziden tam emin olmak için göbek deliğinden laparoskopik olarak girerek karaciğerin altında bulunan safra kesesi incelenir. Safra yollarında sorun varsa açık cerrahiye geçilir. Sinirim sistemi yollarında çalışıldığı için hastanın kusma riskine karşılık nazogastrik sonda takılır. Hastanın anestezi etkisinden dolayı kasları gevşeyeceği için üriner sonda takılır ve hasta tam anlamıyla açık cerrahi olmaya hazırlanmış olur.
      Hastanın göbek çevresi (umbilical) bölgesinde kesi oluşturulur. Kesiden sonra safra yolları ve karaciğer kontrol edilir. Karaciğerden ve safra kesesinden kontrol amacı biyopsi alınır. Karaciğerde üretilen safraları, safra kesesini devre dışı bırakarak ince bağırsağa aktarılması için köprü oluşturulur. 
İnce bağırsağın ikinci bölümü olan jejunumdan küçük bir kesi açılır ve ince bağırsaktan organ boşluklarına gaita akmasını önlemek amacıyla bağırsak aspire edilir. Daha sonra kesi açılan yer tamamen disekte edilerek, jenunumun distali(Merkeze Uzak) duedonuma(on iki parmak bağırsağı) proksimali ise (Merkeze Yakın) karaciğere anatostomoz edilir, yani ağızlaştırılır. Hasta bundan sonra karaciğerde üretilen safralarını safra kesesine göndermeden bağırsaklara göndermiş olur. Bilier atrezi ameliyatı ekibin hızına bağlı olarak ortalama 3 saat sürmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar