Üst-Alt Ekstremite Kemikleri ve Anatomisi


Üst-Alt Ekstremite Kemikleri Ve Anatomisi
    
    Üst ekstremite kemikleri yani üst yan kemikleri gövdenin iki yanına tutunmuş simetrik uzantı şeklindedir. Üst ekstremite kemikleri el, ön kol, kol ve omuz olmak üzere 4 bölümde incelenir. Sağ tarafta 32 sol tarafta da 32 kemik olmak üzere 64 tane kemik bulunur.

Omuz Kemikleri

 •   Kürek Kemiği(Os Scapulae) Göğüs kafesinin arka kısmında bulunan, kolun gövdeye bitiştiği humerus kemiği ile köprücük kemiğini birleştiren yassı kemiktir.
 •  Köprücük Kemiği(Os Clavicula) Vücudun en kolay kırılabilen kemiği olan köprücük kemiği göğüs kemiği ile kürek kemiği arasında köprü görevi yapar.

Kol Ve Ön Kol Kemikleri


 • Kol Kemiği(Os Humerus) Üst ekstremitenin en büyük ve tipik uzun kemiğidir. 
 • Döner Kemik(Os radius) Anatomik duruşa göre ön kol iskeletinin dış yanında bulunan kemiktir.
 • Dirsek Kemiği(Os Ulnae) Anatomik duruşa göre ön kol iskeletinin iç yanında bulunan kemiktir.

Üst-Alt Ekstremite Kemikleri Ve Anatomisi

El Kemikleri

  Üst ekstremitenin en küçük kemikleri burada yer almaktadır. Her bir elde 27 adet kemik bulunmaktadır.
 • El Bileği Kemikleri(Ossa Carpi) 4'er adet 2 şer sıra halinde dizili 8 adet kemikten meydana gelmiştir.
 • El Tarak Kemikleri(Ossa Metacarpi) Avuç içi ve el sırtını oluşturan kemikler 5 adettir.
 • El Parmak Kemikleri (Ossa Digitorium Manus) Parmak iskeletini oluşturan kemikler baş parmakta 2 tane diğer parmaklarda 3'er tane bulunarak toplamda 14 tane kemikten oluşur.
Üst-Alt Ekstremite Kemikleri Ve Anatomisi


  Alt ekstremite kemikleri yani alt yan kemikleri pelvisin iki yanına tutunmuş 31 çift adet kemikten meydana gelmektedir. Bu kemikler vücudun tüm ağırlığını taşımasından dolayı diğer kemiklere nazaran oldukça güçlüdür.

  Kalça Kemikleri (Ossa Coxae)

  İskeletin iki yanında yer alan yassı geniş ve girintili çıkıntılı kemiktir. 4 bölüme ayrılmaktadır. 
 • Leğen Kemiği(Os İlium) Kalça kemiğinin geniş üst bölümüdür.
 • Oturak Kemiği(Os İschii) Oturduğumuzda ağırlığın bindiği kalça kemiğinin arka alt bölümüdür.
 • Çatı Kemiği(Os Pubis) Kalça kemiğinin ön alt kemiğini oluşturan bölümdür.
 • Leğen Kemiği(Pelvis) İlium, ischiium ve pubis eklemleşerek leğen kemiğini oluşturur. İskelet sisteminin en geniş kemiğidir.

Serbest Alt Taraf Kemikleri

 •  Uyluk Kemiği(Os Femur) Vücudun en uzun ve en güçlü kemiğidir. Vücudun tüm ağırlığı buradan bacaklara, bacaklardan da ayaklara aktarılır.
 •  Diz Kapağı Kemiği(Os Patella) Diz ekleminin ön bölümünde yer alan susamsı kemiktir.
 • Kaval Kemik (Os Tibia) Bacak iskeletinin  iç yanında bulunan uzun ve kalın kemiktir. Ödem kontrolü buradan yapılır. Çünkü kaval kemiği diğer kemiklere nazaran daha belirgin ve elle hissedilebilirdir.
 • Kamış Kemiği(Os Fibula) Bacak iskeletinin dış yanında bulunan uzun ve ince kemiktir.
Üst-Alt Ekstremite Kemikleri Ve Anatomisi

Ayak Kemikleri(Ossa Pedis)

Alt ekstremitenin en son kısmında yer alan ayak kemikleri her bir ayakta toplamda 26 adettir. 
 • Ayak Bileği Kemikleri(Ossa Tarsi) El bilek kemiğinde olduğu gibi iki sıra halinde 7 kemikten oluşmuştur.
 • Ayak Tarak Kemikleri(Ossa Metatarsi) Elde olduğu gibi 5 adet ince uzun kemiklerdir.
 • Ayak Parmak Kemikleri(Ossa Digitorium Pedis) Ayak parmaklarını oluşturan küçük kemikler baş parmakta 2 tane ve diğer parmaklarda 3'er tane olmak üzere toplamda 14 tanedir.
Kaynakça
 1. RENDE Leyla, Serpil KUZU, Şükran ŞANKAZAN, Anatomi ve Fizyoloji, İhlas Gazetecilik AŞ , İstanbul, 2007. 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar