Midenin Yapısı ve Bölümleri

Midenin Yapısı Ve Bölümleri

Mide(Gaster)

     Sindirim siteminin en geniş bölümü olan mide diyafragmanın hemen altında karın boşluğunun sol üst kısmında, özefagus(yemek borusu) ve duodenum(ince bağırsağın ilk kısmı) arasında yer alır. Epigastrik ve sol hipokondrium bölgesinin 2. bel omuru hizasında bulunan mide, karaciğerin alt yüzü, sol akciğerin tabanı, kalp, kaburgalar, dalak, sol böbrek, pankreas ve transvers kolonla komşuluk yapar. Midenin 1000-1500 ml'lik kapasitesi vardır.

      Midenin ön yüzüne facies anterior, arka yüzüne ise facies posterior denir. Midenin özefagusla birleştiği deliğe ostium cardia, duodenum ile birleştiği deliğe ise ostium pylorica denir.


Midenin Yapısı Ve Bölümleri


Midenin bölümleri 

   Mide beş bölümden oluşur bunlar;

 1. Cardia: Midenin özefagusla birleştiği darlıktır.
 2. Fundus: Kubbemsi şekilde yer alır ve midenin en üst kısmında genellikle içi hava dolu olan bölümüdür. 
 3. Corpus: Midenin en geniş bölümüdür.
 4. Antrum: Corpus ve pylor arasında kalan bölümdür. 
 5. Pylor: Midenin duodenum ile birleştiği son kısımdır. Sfinkter yardımıyla kontrollü olarak besinlerin duodenuma geçişini sağlar. 

Midenin Yapısı Ve BölümleriMide Duvarının Katmanları

 1. Mukoza Tabakası: Midenin iç yüzünü örten, mukoza kıvrımlarının(pilika) bulunduğu tabakadır. 
 2. Mukoza Altı Tabakası: Kan damarları, sinir ağları, lenf damarları içeren gevşek bağ dokudan oluşmuş yapıdır. 
 3. Kas Tabakası: Midede bulunan kaslar peristaltik hareket yaparak besinlerin ilerlemesini sağlar. En dıştaki kas uzunlamasına, ortadaki dairesel ve içteki eğik seyirli olması sayesinde peristaltik hareket oluşumu gerçekleşiyor. 
 4. Seröz Tabaka: Midenin en dışında bulunan peritondan oluşmuş zar tabakasıdır. 
Midenin Yapısı Ve Bölümleri

Midenin Bezleri Ve Salgıları

     Mide boşluğunda mukus salgılayan hücreler ve tubuler yapıda bezler bulunur. Mukus salgıları ve bezlerin oluşturduğu salgılar birleşerek mide öz suyunu meydana getirir.
 • Hidroklorik Asit(HCL): Protein sindirimi için asidik ortam oluşturur. Pepsinojeni pepsine çevirir. Besinlerle gelen mikropları etkisiz hale getirir, kalsiyum ve demiri emilebilir hale getirir.
 • İntrinsik Faktör: B12 vitaminin emilimini sağlar eksikliğinde anemi meydana gelir.
 • Pepsin: Peptik hücreler tarafından pepsinojen olarak salgılanır. HCL sayesinde pepsine çevrilir ve proteinlerin sindirimi sırasında kullanılır. 
 • Mukus: HCL asidin ve diğer enzimlerin zarar verici etkini önler ve sindirim yüzeyini nemli ve kaygan tutar.
 • Renin: Daha çok bebeklik döneminde görülen bu salgı sütün kesilmesini önleyerek süt proteinlerinin sindirimini sağlar.
 • Gastrin Hormonları: Sindirimi başlatan hormondur. Mide sekresyonunu kontrol eder.

Midede Sindirim

     Midenin besinleri depolama karıştırma ve emilebilmeleri için bağırsağa iletme fonksiyonları vardır. Sindirim siteminin en geniş organı olan mideye alınan besinler depolanır ve mide sıvısıyla reaksiyona girer. Mide dolu iken peristaltik hareket sayesinde 20 saniye içerisinde katı ve sıvıyı birbirine karıştırır. Bu karışıma kimus adı verilir. Kimus 1,5 saat içerisinde pylor'den duodenuma geçer. Sıvılar mideyi katılardan daha hızlı terk eder. Yorum Gönderme

0 Yorumlar