Gövde Kemikleri ve Anatomisi

Gövde Kemikleri Ve Anatomisi


   Gövde kemikleri tıp dünyasında "Ossa Truncus" olarak ifade edilir omurga ve göğüs kafesinden oluşur. Omurga(Columna Vertebralis) ve Göğüs Kafesi kemikleri(Ossa Thoracicae) hayati organlarımızı çevreleyerek koruma sağlar.

  Omurganın Özellikleri Ve Görevleri

   Omurga, kafatası tabanından başlayarak gövdenin arka ortasından aşağı doğru uzanarak kemiklerin üst üste dizilmesi ile oluşur. Omurga vücutta oldukça önemli görev almaktadır. Bunlar;
  • Omurga kanalında bulunan omuriliği darbelere karşı korur.
  • Başın ve gövdenin hareketini sağlamaya yardımcı olur.
  • Vücudun ağırlığının her tarafa eşit şekilde dağıtılmasını sağlar.
   Omurgayı meydana getiren omur sayısı yetişkinde ve yeni doğanda farklılık göstermektedir. Yeni doğanda 33 omur(Vertebrae) bulunurken yetişkinde bu sayı 26 dır. Bunun nedeni Sakrum ve koksiks kemikleri birbiri ile kaynaşıp tek kemik halini almasıdır. Omurlar birbirlerine lifli kıkırdak yapısıyla bağlanmış ve yetişkin erkekte ortalama 70 cm ve kadında 60 cm dir. 

    Omurda diskleri doğumsal, yanlış yaşam biçimi veya meslekten kaynaklı bozulmaya uğrayabilir. Genellikle hamilelerde görülen boyun ve bel bölgesinde oluşan bozukluklara lordoz(Öne doğru eğrilik) Dik oturmayanlarda özellikle yük taşıyan insanlarda görülen göğüs ve sakral bölgesinde oluşan bozukluklara ise kifoz(Geriye doğru eğrilik) görülür.
Gövde Kemikleri Ve Anatomisi

Omurganın Bölgeleri

Boyun Omurları (Vertebrae cervicalis) C7
Göğüs Omurları (Vertebrae thoracicae) T12
Bel Omurları (Vertebrae lumbales) L5
Kuyruk Sokumu (Vertebrae sakrum) S5 "Yetişkinde 1 kemik"
Kuyruk Omurları (Vertebrae coxiks) C4 "Yetişkinde 1 kemik"

Göğüs Kafesi Kemikleri Özellikleri Ve Görevleri

    Önde göğüs kafesi kemiği(Os sternum), yanlarda ve arkada kaburgalar(Ossa Costae) ve arka ortada göğüs omurları(Vertebrae thoraxica) bir araya gelerek göğüs kafesini oluşturur. Göğüs kemikleri 1 adet sternum ve 24 adet costae den oluşur.

Os Sternum (Göğüs Kemiği)

    Göğüs kafesinin ön ortasında yer alan ve yukarıdan aşağıya doğru uzanan yassı kemiktir. Manubrium sterni, corpus sterni ve processus xiphoideus olarak 3 bölüme ayrılır.

Gövde Kemikleri Ve Anatomisi

 Ossa Costae (Kaburga Kemikleri)

      Kaburgalar arka göğüs omurlarından başlayarak öne doğru ilerleyen sağ tarafta 12 sol tarafta da 12 tane bulunan uzun yassı ve eğri kemiklerdir. Kaburgalar sternumla eklemleşerek göğüs kafesinin ön kısmını oluştururlar. Bunlardan ilk 7 çifti gerçek kaburga son 5 çifti ise yalancı kaburgadır. Yalancı kaburgaların ilk üç çifti yani yukarıdan saydığımızda 8-9-10. kaburgalar önce kendi arasında birleşip daha sonra da 7. kaburgayla sternuma bağlandıkları için yaysı kaburgalar olarak nitelendirilir. 11 ve 12. çift kaburgaları ise sternumla eklemleşme yapmadığı için serbest kaburgalar olarak nitelendirilir.
  
Kaynakça
  1. VURAL Ferudun, Kaya ÖZKUŞ, Salih Murat AKKIN, A. Derya ERTEM, Ercan TANYELİ, E. Zeynep VURAL, Anatomi Atlası, Birol AŞ, İstanbul, 2001.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar