Eklem Çeşitleri ve Anatomisi

Eklem Çeşitleri Ve Anatomisi

          Eklem, iskelet sistemini meydana getiren en az iki yada daha kemiği birleştiren anatomik yapıya Eklem(Articulatio) denir. Kemiklerimiz eklemleşerek iskelet sistemimizi oluşturur. Eklemlerin yapısını inceleyen bilim dalına ise artroloji denir.

 Eklem Çeşitleri

  1. Oynar Eklemler (Diarthrosis)
  2. Yarı Oynar Eklemler (Amphiarthrois)
  3. Oynamaz Eklemler (Synarthrois)

Oynar Eklemler(Diarthrosis)

 Oynar eklemlerin içinde synovia sıvı bulunduğu için synovial eklemlerde denir. Vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu eklemler tam hareketli eklemlerdir.

 Oynar Eklem Hareketleri

    Oynar eklemlerde eklem yüzleri synovia sıvısı sayesinden birbirinin üzerinden kayarak hareket eder. Bu hareketler;
Fleksiyon(Bükülme): Eklemi oluşturan kemik açısının küçülmesidir. 
Ekstansiyon(Gerilme): Eklemi oluşturan kemik açısının büyümesidir.
Abduksiyon: Belirlenen bir orta hattan uzaklaşma hareketidir.
Adduksiyon: Belirlenen bir orta hatta yaklaşma hareketidir.
Rotasyon(Rotation): Eklemin kendi etrafında dönmesidir.
Sirkumdiksiyon: Eklemin belirlenen bir nokta etrafında dairesel hareket etmesidir.
Eklem Çeşitleri Ve Anatomisi

Vücutta Bulunan Oynar Eklemler

Alt Çene Eklemi(Art. Temporamandibularis): Başın tek oynar eklemi olan alt çene eklemi, Alt çeneyi yukarıya aşağıya sağa ve sola hareketini sağlar.
Omuz Eklemi(Art. Humeri): Hareket yeteneği çok fazladır ve tüm eklem hareketlerini yapabilir.
Kalça Eklemi(Art. Coxae): Femurun başı ile acetabulum çukuru arasında oluşan eklemdir. Tüm eklem hareketlerini yapabilir.
Dirsek Eklemi(Art. Cubiti): Humerusun alt ucu, radius ve ulanın üst ucunun birleşmesi ile meydana gelir.
El Bileği Eklemi(Art. Radiocarpae): El bileği kemiklerinin üst sırası ve radiusun alt ucunun birleşmesi ile meydana gelir
Atlantooksipital Eklem(Art. Atlantooccipitalis): Oksipital kemik ile birinci omur olan atlasın birleşmesi ile meydana gelir. Başın hareket etmesini sağlar.

Eklem Çeşitleri Ve Anatomisi
Yarı Oynar Eklem


Yarı Oynar Eklemler (Amphiarthrois)

    Yarı oynar eklemler arasında boşluk yoktur. Eklem yüzleri arasında kıkırdak doku bulunur bundan dolayı ise kartilaginoz eklemde denir. Bu eklemlerin hareket yetenekleri kısıtlıdır. Yarı oynar eklemlerin amacı hareketi sağlamak değildir. Kemikler arasında bulunan kıkırdak yapı sayesinde esnekliği sağlamaktır. Yarı oynar eklemlere örnek olarak alt çene kemiği, göğüsteki eklemler ve omurlardaki kemikler örnek verilebilir.

Eklem Çeşitleri Ve Anatomisi
Oynamaz Eklem


Oynamaz Eklemler (Synarthrois)

   Eklemler arasında boşluk yoktur ve birbirine fibroz doku aracılığı ile bağlanmıştır. Bu tür eklemlerde hareket gözlenmez. Oynamaz eklemler 3'e ayrılırlar.
  • Sutura: Bu tip eklemler sadece kafatasında görülür ve eklemler arasındaki fibroz doku zamanla kaybolur.
  • Sindezmosis: Eklemler birbirine fibroz bağıyla bağlanmıştır. Örnek olarak tibia ve fibulanın alt uçlarının birbirine bağlanmasını verebilirizç
  • Gomfozis: Oyuğa giren oynamaz eklem çeşididir. Dişler arasında görülür.
Kaynakça
  1. RENDE Leyla, Serpil KUZU, Şükran ŞANKAZAN, Anatomi ve Fizyoloji, İhlas Gazetecilik AŞ , İstanbul, 2007. 
  2. www. Eklem. Org

Yorum Gönderme

0 Yorumlar