Cerrahi Operasyonda Yabancı Cisim Unutulması


Cerrahi Operasyonda Yabancı Cisim Unutulması
   
     Cerrahi operasyonların tümünde yabancı cisimlerin unutulması oldukça büyük yer tutar. Yabancı cisim unutulması, potansiyel olarak tehlikeli hatalardan biridir. Yabancı cisim unutulması ile ilgili hataların önlenmesi ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat bitiminde insizyon kapanmadan önce alet gazlı bez gibi ameliyat boyunca kullanılan aletlerin sayımı yapılmalıdır. Ameliyathanede unutulan cerrahi aletler ile ilgili çalışmalar sonucu yabancı cisim unutulan bölgeler %52 karın cerrahisinde, %22 jinekolojik cerrahide, %10 ürolojik ve vasküler cerrahide ve %6 oranında da ortopedik ve spinal cerrahisinde olarak belirlenmiştir.

      Ameliyat sonrası yabancı cisim unutulması hastalarda çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Hastada, enfeksiyon, sepsis, hastaneye tekrar yatış, tekrar ameliyat, fistül oluşumu, bağırsak tıkanıklığı ve ölüm gibi sonuçlara neden olur.


Yabancı Cisim Unutulması Risk Faktörleri

 • Acil ameliyatlar
 • Yetersiz iletişim
 • Aşırı şişman hastalar
 • Ameliyat da planlanmayan değişiklikler
 • Uzun süren ameliyatlar ve birden fazla ameliyat olması 
 • Ameliyat sırasında çok fazla cerrahi alet kullanılması

En Sık Unutulan Yabancı Cisimler

Tamponlar: Cerrahi operasyon sırasında en fazla unutulan yabancı cisim tamponlardır. Hemen hemen tüm cerrahi vakalar sırasında kullanılan tamponlar, kan ve vücut sıvılarını absorbe etmek için kullanılır.Tamponlar en fazla unutulan yabancı cisim olmalarına karşın, unutulduğunda radyolojik incelemelerde tespit edilmeleri zordur. 
İğne Ve Kesiciler: İğneler ameliyathanede sayılması gereken en küçük cisimlerdir. Cerrahi işlemler sırasında hastanın vücudunun içinde kalma ihtimali yüksektir. 
Cerrahi Aletler: Cerrahi aletlerin unutulma oranı diğer cisimlere göre daha azdır. En çok unutulan cerrahi aletler ise retraktörlerdir.

Cerrahi Sayım İşlemi
 1. Sadece açık cerrahide değil, laparoskopik cerrahide de sayım yapılmalıdır.
 2. Kayıtları dolaşıcı(Sirküle) hemşire yapmalıdır. 
 3. Yabancı cisim unutulmasının oluşabileceği ameliyatlarda sayım yapılmalı ve kaydedilmelidir.
 4. Sayımla ilgili talimat olmalı ve talimat doğrultusunda hareket edilmelidir.
 5. Paketlerden çıkan aletler tekrardan sayılarak masaya konmalıdır. 
 6. Ameliyat sırasında steril ve dolaşıcı hemşire değişimi olursa yeni gelen kişi sayımın doğruluğunu kontrol etmeden değişim yapılmamalıdır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar