Ameliyathanede Elektrik ve Kimyasal Yanıklar

Ameliyathanede Elektrik Ve Kimyasal Yanıklar

    Ameliyathane karmaşık bir iç yapısı olmasından dolayı, hasta güvenliğini tehdit edecek bir çok unsur bulunmaktadır. Ameliyathanede hastayı ısıtmak için kullanılan elektrikli battaniyeler, torbalar, ısıtıcı petler ve elektrokoterin gerekli önlemler alınmadan kullanılması, fiber optik endos-koplarda kullanılan yüksek enerjili ışık kaynakları, kablolar ve endoskopların aşırı ısınması, cilt hazırlığında kullanılan antiseptik solüsyonlar hastalarda elektrik ve kimyasal yanıklara neden olur.

    Elektrik yanıkları sıklıkla elektrocerrahi uygulamaları sırasında, yanlış uygulama yada dikkatsizlik nedeniyle meydana gelir. Elektrocerrahi uygulamaları sırasında hastanın bedeninin metalle temas etmesi, hasta üzerinde unutulan takılar, hasta plağının yanlış yere yerleştirilmesi ve hastanın örtüldüğü örtülerin ıslak olması elektrik ve kimyasal yanıklara neden olabilir.

Elektrik Ve Kimyasal Yanıkların Önlenmesi

      Elektrik ve kimyasal yanıkları hem klinik hem de hukuksal boyutu bulunan, önlenebilir komplikasyonlardır. Bu komplikasyonların dezavantajı oldukça fazladır. Hastanın hastanede kalış süresinde artış, hastanın vücut bütünlüğünün zarar görmesi ve hastanın ailesininde olumsuz etkilenmesi gibi sonuçları ortaya çıkarır. 

Elektrik Ve Kimyasal Yanıklar İçin Rutin Önlemler

 • Adaptörler birbirine yakın olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • Elektrik alet kabloların üzerinden geçilmemelidir.
 • Herhangi bir elektro cerrahi alet bozulduğunda biyomedikal mühendisler tarafından incelenmedikçe tekrar kullanılmaz 
 • Kabloların rulo yapılmamasına dikkat edilmelidir. (Elektrik akımı birikmesi olur)
 • Tüm elektrikli cihazların kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Ameliyathane çalışanları elektrik ve kimyasal yanıklar hakkında eğitim almalıdır.

Ameliyat Sırasında Güvenlik Önlemler

 • Elektro kardiyografi elektrotları cerrahi alandan uzak tutulur
 • Hastanın kollarının bedenine doğrudan temas etmesi önlenir 
 • Hastanın ıslak bir alanda yatması önlenir
 • Koter plağı düz, temiz, sıvılarla temas etmeyen ve kaslı bölgeye yerleştirilir.
 • Cilt hazırlığında kullanılan solüsyonların hastanın altında yada doğal boşluklarında birikmesi önlenmelidir. Solüsyonların birikebileceği alanlara kompres yerleştirilmeli ve cilt hazırlığından sonra cerrahi alandan uzaklaştırılmalıdır.
 • Hasta plağı yerleştirilmeden önce son kullanım tarihi kontrol edilmelidir.
 • Hasta plağı tek kullanımlıktır. Birden fazla kullanılmamalıdır.
 • Mümkünse bipolar elektro koter cihazının kullanılması tercih edilir.
 • Güç kaynağına bağlı aktif elektrot kablosunun gerilmesi önlenir.
Kaynakça
 1. Demiralpö, Yormuk E, (2004) Diatermi yanıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
 2. AORN (2014) Recommended Practices For Laser Safety.Editör: Conner R. Preoperative  Standards anda Recomended Practices.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar