Ameliyat Sırasında Hastanın Bakımı

Ameliyat Sırasında Hastanın Bakımı

   Ameliyat sırası izlemin yapılması, morbidite ve mortalitenin azaltılması hataların önlenmesi ve hasta güvenliği açısından önemlidir. Bu süreçlerde hastaların pulseoksimetre, oksijen saturasyonu, kapnografi ve end-tidal karbondioksit düzeyinin izlenmesi önerilmektedir. Amerikan anestezistler derneğinin(ASA) hasta bakım uygulaması için belli kriterler belirlenmiştir. Ameliyat sırasında hemşirelik bakımları anestezi ekibi ile beraber yapılmalıdır.

Standart 1: Genel anestezi, bölgesel anestezi ve monitörize anestezi bakımı uygulanan hastaların izlemini hasta odasında bulunan eğitimli anestezi personeli yapmalıdır. Hastanın durumu hızla değişebileceği için, eğitimli bir kişinin hastayı sürekli monitörden izlemesi gerekir.

Standart 2: Tüm anestezi uygulamaları sırasında hastanın oksijenizasyon, ventilasyon, dolaşım ve vücut ısısı sürekli izlenmelidir.

 • Genel anestezi alan her hastanın yeterli ventilasyonunun olup olmadığı sürekli izlenmelidir. Bu izlemde göğüs hareketlerine, rezervli solunum maskesine, CO2 değerlerine, solunum seslerine ve ekspire edilen gazda ya da her ikisinde ki volüme dikkat edilmelidir.
 • Anestezi uygulanan her hastanın kalp sesleri, nabız palpasyonu, pletismografi veya oksimetre ile kardiyak fonksiyonları sürekli izlenmelidir.
 • Anestezi uygulan tüm hastalarda arteriyel kan basıncı ve kalp hızı izlenmeli, en azından her beş dakikada bir değerlendirilmelidir.


Ameliyat Sırasında Bakım


 1. Hastanın fiziksel durumu kontrol edilmeli ve hastanın kendisini tanıtmasına izin verilmelidir.
 2. Doğru hastaya doğru dozda doğru zamanda ve doğru miktarda anestezi verilmelidir.
 3. Hastada gerekli durumlarda entübasyon yapılmalıdır.
 4. Verilen anestezik ajana oluşabilecek reaksiyınların değerlendirilmesi gerekir.
 5. Kullanılan teknikler ve hasta pozisyonları ameliyata uygun olmalıdır. 
 6. Cerrahi işlem sırasınca hastanın vital bulguları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve anestezi formuna kayıt edilmelidir.
 7. Hastaya verilecek kan ürünleri ve diğer sıvılar kontrol edilmelidir.(Son kullanma tarihi, görünümü vs.)
 8. Anestezi altındaki hastada olağan dışı gelişebilecek durumlar kayıt altına alınmalıdır. 

Anestezi Sonrası Bakım

 1. Cerrahi işlem sonrası hastanın yoğun bakım veya post-up'a sevki gerçekleşirken anestezi biriminden birisi görev almalıdır.
 2. Genel ya da bölgesel anestezi alan tüm hastaların uygun postanestezi almaları sağlanmalıdır. 
 3. Cerrahi işlem sonrasında sevk edilen ünitelerde hastalarda anestezik ajana bağlı oluşabilecek durumlar gözden geçirilmelidir.
 4. Hastanın durumu sürekli değerlendirilmelidir ve ameliyathane masasından gideceğe üniteye kadar anestezi tarafından eşlik edilmelidir. 

Kaynakça:
 1. American Society Of Anesthesiologists 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar