Steril ve Dolaşıcı Hemşirenin Görev ve Yetkileri Nelerdir?Steri Ve Dolaşıcı Hemşirenin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

           Steril ve Dolaşıcı hemşire cerrahi işlemlerin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Cerrahi kliniklerde görev yapan steril ve dolaşıcı hemşire, cerrahi için önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu ikisi arasındaki iletişim ameliyat için oldukça önemlidir. Bu görevleri üstelenen hemşirelerin veya ameliyathane teknikerlerinin cerrahide oluşabilecek riskleri bilmeli ve bunun eğitimini almalıdır.

Scrup Hemşirenin Görev Ve Sorumlulukları

     Steril hemşire, cerrahi el antisepsini uygular ve cerrahi ekibin içerisinde yer alır. Steril çalışan hemşire, ameliyat sırasında hastanın güvenliğini korur ve aynı zamanda cerrahi ekibe istenilen cerrahi alet ve malzemelerin teminin yapar.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Ameliyat salonu içerinde steril alanda yer alır.
 • Ameliyat için uygun cihaz ve ekipmanın seçilmesini sağlar.
 • Steril alanın ve ameliyat için gerekli alet ve malzeme hazırlığını yapar.
 • Ameliyat sırasında steril alanın bütünlüğünü ve sterilliğini korur
 • Steril edilen malzemenin endikatörünü kontrol etmekten sorumludur.
 • Yapılacak cerrahi girişim hakkında bilgi sahibi olmalı ve cerrahın gereksinimlerini karşılayabilmelidir.
 • Ameliyat sırasında ve sonrasında tüm cerrahi aletlerin spanç ve kompreslerin sayımını dolaşıcı hemşire ile yapar.
 • Ameliyat sırasında gerek duyulan malzemelerin yeteri kadar açılmasını ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini dolaşıcı hemşireye güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.
 • Ameliyat sonrası alet ve malzemelerinin sterilizasyonundan sorumludur.

Sirküle Hemşirenin Görev Ve Sorumlulukları


   Dolaşıcı hemşire, ameliyathanede hasta bakımının yönetilmesinden sorumludur. Hasta kayıtlarını tutar, hasta ve çalışanlar için rahat bir çalışma ortamı sağlar. Ameliyat sürecinde cerrahi ekibin çalışmalarına yardım eder. Ayrıca Dolaşıcı hemşire hasta savunuculuğu görevi yapar.

Görev Ve Sorumlulukları;

 • Anestezik ajan verilmeden önce hastaya duygusal destek sağlar
 • Steril ekibe gerekli alet ve malzemelerin teminini sağlar.
 • Cerrahi doku örneklerinin uygun bir şekilde etiketlenmesi, hazırlanması ve laboratuvara gönderilmesini sağlar.
 • Güvenli cerrahi kontrol listesini kontrol eder ve cerrahinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 • Hastayı ameliyat kapısında karşılar hasta doğrulamasını ve cerrahi alanda risk oluşturabilecek gerekli kontrolleri(saat, yüzük vs) yapar.
 • Hastanın ameliyat masasına yatırılmasını sağlar.
 • Hasta ve ailesine eğitim verilmesini sağlar.
 • Hastaya sonda takılması istenilen cerrahi işlemlerde hastanın sondasını takar. 
 • Ameliyat sırasında ve ameliyat sonunda kompres ve tampon sayımında yardımcı olur.
Kaynakça
 1. Rızalar S. Topçu S. Y. Ameliyathane Hemşireliğin de Uygulama Standartları. 7. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı.

Yorum Gönderme

1 Yorumlar