Kafatası Kemikleri ve Anatomisi


Kafatası Kemikleri Ve Anatomisi

      İnsan beynini saran ve duyu organlarını üzerinde bulunduran bölümüne baş(caput) denir. Baş iskeletinin tümü cranium olarak adlandırılmaktadır. Baş iskeletini oluşturan kemiklere ossa cranii denir. Baş iskeleti toplamda 29 kemikten meydana gelmektedir. Bu kemiklerden 8 tanesi kafatası kemiği, 14 tanesi yüz kemiği, 6 tanesi kulak kemikçikleri ve 1 tanesi de dil(Hyoid) kemiğidir.  Kafatası kemikleri, neurocranium(Beyin çevresini saran kemikler) ve viscerocranium(yüz iskeletini saran kemikler) olarak ikiye ayrılır.

Kafatası Kemikleri Ve Anatomisi

Kafatası Kemikleri

   Beyni saran kemiklerin oluşturduğu kemikler kafatası kemikleri olarak adlandırılır. 8 adet kafatası kemiği bulunmaktadır.

1-) Alın Kemiği(Os frontale)  Alın bölgesinde bulunan kemiktir. Bu kemik havalı kemiktir.(Sinüs Frontalis) Doğumun ilk yıllarında 2 parça halinde bulunan frontal kemik 5-6 yaşlarında tek kemik halini almaktadır.

2-) Kalbur Kemiği(Os ethmoidale) Kafa iskeleti içerisinde bulunan tek kemiklerdendir. Burun duvarının üst çıkıntısı ve her iki göz çukurunun iç kanatlarında yer alır.

3-) Şakak Kemiği (Os Temporale) (2 Adet)Kafatası kemiğinin yan alt duvarında bulunan şakak kemiği dış kulak yolunun geçtiği bir çift kemiktir.

4-) Temel Kemik (Os sphenoidale) Temel kemik kafatası içerisinde bulunur ve tüm kemiklerle eklemleşir. Bu kemik kanatlarını açmış yarasaya benzer ve kemiğin üst kısmında sella turcia(Türk eyeri) bulunur.

5-) Art Kafa kemiği(Os occipitale) Kafatasının arka alt bölümünü oluşturan tek kemiktir.

6-) Duvar Kemik(Os parietale) (2 Adet)Kafatasının üst yan duvarında bulunan çift kemiklerdir.
Kafatası Kemikleri Ve Anatomisi

Yüz Kemikleri

     Yüz kemikleri göz çukuru, ağız boşluğu ve burun boşluğunu çevreleyen 14 tane kemikten oluşmaktadır.

1-) Üst Çene Kemiği (Maxilla) 
2-) Elmacık Kemiği (Os Zygomaticum) (2 Adet) Baş kemiklerinin en güçlü kemiklerinden olan elmacık kemiği çift kemiktir. Kafa ve yüz iskeleti arasındaki bağlantıyı sağlar.
3-) Göz Yaşı Kemiği(Os Lacrimale) (2 Adet) Yüz kemiklerinin en küçük çift kemikleridir.
4-) Alt Çene Kemiği (Mandibula) 
5-) Sapan Kemiği (Vomer) Burun kısmının arka alt kemiğinde bulunan kemiktir.
6-) Alt Boynuzcuk Kemiği (Concha Nasalis İnferior) (2 Adet) 
7-) Damak Kemiği (Os palatinum) Ağız boşluğunun arka tarafında bulunan "L" şeklinde kemiktir.
8-) Burun Kemiği (Os Nasale) (2 Adet)
9-) Dil Kemiği (Os Hyoideum)

Kaynakça
1-) FERNER H.Staubesand, J. Sobotto Atlas of Human Anatomy, 10th ed. Münih, Urban& Schwarzenberg, 1982.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar