İskelet Sistemi ve Kemik Çeşitleri

İskelet Sistemi Ve Kemik Çeşitleri

     Hareket sistemini oluşturan pasif elemanlarından birisi olan iskelet sistemi, birçok kemik tipinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Vücudumuzun çatısı olarak tanımlayabileceğimiz iskelet sistemi insan vücuduna şekil veren ve hareket etmememizi sağlayan eklemleşmiş kemik bütünüdür.

    Kemikleri inceleyen bilim dalına Osteoloji adı verilmektedir. Ayrıca latince de kemik "Os" demektir.

Kemik Çeşitleri

    İskelet sistemimiz 6 çeşit kemikten oluşmaktadır. Her çeşidin kendine has özelliği ve yapısı vardır.

1-) Uzun Kemikler(Ossa Longum)

        Uzun kemiklerde kemiğin uzunluğu genişlik ve kalınlığından fazladır. Uzun kemikler üç bölümden meydana gelir. Epifiz;  Gövdeye göre geniş olan kısım, diafiz; ortadaki gövde kısmı, metafiz; diafiz ile epifiz arasıdanki bölümdür. Uzun kemiklere örnek verecek olursak kol, uyluk, bacak, parmak ve ön kol kemikleri uzun kemik sınıfına girmektedir.

2-) Kısa Kemikler(Ossa Brevia)

      Kısa kemikler, uzunluğu kalınlığı ve genişliği birbirine eşit olan kemiklerdir. El ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklere örnek olarak verilebilir.

3-) Havalı Kemikler(Ossa pneumaticum)

      Havalı kemikler, içerisinde hava dolu boşluklar bulunduran diğer adıyla sinüs kemiklerdir. Alın kemiği, şakak kemiği, üst çene kemiği ve kalbur kemik buna örnektir.

4-) Susamsı Kemikler(Ossa sesamoidea)

  Eklemlerin yakınında bulunan küçük kemikler olarak nitelendirebiliriz. Susamsı kemiklere örnek olarak diz kapağı kemiği ve el bileği kemiklerini verebiliriz.

5-) Yassı Kemikler (Ossa Plana)

   Yassı kemikler grubunda ince yapılı ve kavisli kemikleri ele alabiliriz. Bu tip kemiklere örnek olarak art kafa kemiği, kaburgalar, kürek kemiği ve göğüs kemiğini verebiliriz.

6-)Düzensiz Kemikler(Ossa İrregülare)

  Düzensiz kemikler diğer kemik çeşitlerinin hiçbirine uymayan, belli bir şekli olmayan kemiklerdir. Alt çene ve üst çene kemikleri, elmacık kemiği, kalbur kemik ve temel kemik düzensiz kemiklere örnektir.

İskelet Sistemi Ve Kemik Çeşitleri

Kemikleşme(Ossificasyon)

    Kemikleşme, embriyonel dönemde ve doğumdan sonra bağ doku ve kıkırdak dokunun kemiğe dönüşmesine denir. Kemikleşme süreci, intrauteri(rahim içi) hayatın 7-12. haftasında başlar ve 20-25 yaşlarında tamamlanır. 

   Yeni doğan iskelet sisteminde 270 kemik bulunurken yetişkin bir insanda 206 kemik bulunmaktadır. Kemikler kaynaşarak birbirine tutunur bu yüzden yetişkinlerde kemik sayısı yeni doğandan daha azdır.

Kaynakça
1-) FERNER H.Staubesand, J. Sobotto Atlas of Human Anatomy, 10th ed. Münih, Urban& Schwarzenberg, 1982.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar