Cerrahi Hemşirelikte Hasta Tanılama Nedir?

Cerrahi Hemşirelikte Hasta Tanılama Nedir?


        Hemşirelik bakım planının ilk aşaması olan hasta tanılanması diğer bakım hizmetlerine öncülük ederek hastanın doğru bakım alması yönünden oldukça önemlidir. Hasta tanılama, bakım gereksinimi olan bireylerin çok yönlü olarak ele alınmasını içerir. Bu aşamada birey psikolojik ve sosyal yönden değerlendirilir. Hastanın nesnel(Canımın yanmasından korkuyorum) ve öznel(Hastada solunum güçlüğü var)bulguları değerlendirilir.

Sağlıklı/hasta bireylerde tanılama yapmak için;

 • Görüşme
 • Dinleme
 • Gözlem
 • Hastanın öyküsü
 • Fiziksel değerlendirme
 • Daha önceki hastane kayıtlar dikkate alınır.
    Hemşirelik tanılaması için 1973 yılından itibaren hemşirelik tanıları belirlenmeye başlanmış ve Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılar Birliği hemşirelik tanıları ve terminolojisini geliştirmiştir. Ve halen bu tanılar güncellenmeye devam etmektedir.

  Cerrahi Hasta Bakımda Kullanılabilecek Hemşirelik Tanıları

   Cerrahi hemşirelik tanılama yöntemini ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası olarak 3 aşamada inceleyebiliriz.
Ameliyat Öncesi Dönem(Preoperatif)
 • Hastanın kaygı ve endişesi 
 • Daha önce yaşadığı cerrahi deneyim
 • Ameliyat sonrasında beklentileri değerlendirilir.
Ameliyat Sırası Dönem(İntraoperatif)
 • Ameliyathanede verilen pozisyona bağlı bası yaralanması oluşma riski
 • Travma riski
 • Hipotermi riski değerlendirilir
Ameliyat Sonrası Dönem(Postoperatif)
 • Hava yolu obstrüksiyon riski 
 • Hava yolu açıklığında yetersizlik
 • Doku perfüzyon yetersizliği
 • Kanama riski
 • İnsizyon yerinde iltihap oluşma riski
 • Kanamaya bağlı şok gelişme riski
 • Beden imajında bozulma olması durumunda hastada oluşan duygusal durum
 • Kendi özel ihtiyaçlarını görebilme
 • Anksiyete 
 • Hipertermi (Anestezi, Enfeksiyona bağlı vs.)
 • Akut ve kronik ağrılar
 • Ateş nabız ve diğer vital bulgular
 • Hastanın sıvı alım miktarı ve sıvı çıkışı arasındaki fark
 • Drenler ve kateterlere bağlı oluşabilecek enfeksiyonlar değerlendirilir.

     Hemşire tüm bu dönemlerdeki elde ettiği verileri ve hastanın şikayetlerini de göz önünde bulundurarak tanı oluşturur. Hastanın yanlış tanılanması sonucu oluşabilecek geri dönüşümsüz cerrahi işlemlerin yapılmaması için tanılama aşaması dikkate alınmalıdır. Temel hemşirelik bakımının diğer aşamaları ise şu şekildedir;
 • Tanılama
 • Planlama
 • Uygulama
 • Değerlendirme
Bu basamakların yazılı kaydı ise "Hemşirelik Bakım Planını" oluşturur

Kaynakça
 1.  Smeltzer SC, Bare BG. (2004). Brunner&Suddarth's Textbook Of Medical Surgicial Nursing

Yorum Gönderme

0 Yorumlar